Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

6365

Versn overvecht opgroeien

0

0

0

0

1

1

0

6655

Buurtteams Jeugd en Gezin

0

266

0

0

156

156

0

Totaal Baten

0

266

0

0

157

157

0

Lasten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

6365

Versn overvecht opgroeien

818

776

758

774

750

25

664

6655

Buurtteams Jeugd en Gezin

19.812

20.299

19.465

20.048

21.086

-1.038

20.069

Totaal Lasten

20.629

21.075

20.223

20.823

21.836

-1.013

20.733

Saldo baten en lasten

-20.629

-20.809

-20.223

-20.823

-21.679

-856

-20.733

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-20.629

-20.809

-20.223

-20.823

-21.679

-856

-20.733

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

20.519

21.118

599

Jeugdhulp

Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

314

362

48

Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat)

Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

1.350

1.434

84

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.1.1

Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund

22.183

22.914

731

Totaal

Subsidiedoelstelling

22.183

22.914

731

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48