1. Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

1.2. Zorg voor jeugd sluit goed aan bij de vraag van de gebruiker, is snel beschikbaar en eenvoudig en efficiënt georganiseerd

Wat hebben we bereikt?

Utrechtse kinderen, jongeren en gezinnen kunnen vanaf 2020 dicht bij huis specialistische jeugdhulp ontvangen. Hiervoor kunnen ze terecht bij de teams van KOOS en Spoor030 in de buurten. Het afgelopen jaar zijn er samen met partners grote stappen gezet in de transformatie en de opgave die er ligt voor het vernieuwen en verbeteren van de zorg. Gedurende 2020 kregen KOOS en Spoor030 steeds beter zicht op welke vragen er leven in de verschillende buurten, en zodoende ook op welke expertises en professionals er nodig zijn om op de vragen van jeugdigen antwoord te kunnen geven.

In 2020 zijn we in bovenregionaal verband met Yeph een contract aangegaan voor de essentiële functies; de zeer specialistische zorg voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Gemeente Utrecht werkt hierin samen met de regio’s Eemland, Lekstroom, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht. De essentiële functies sluiten aan op de buurtgerichte specialistische jeugdhulp, om zorg, ondersteuning en expertise toe te voegen vanuit een doorlopende lijn.
De instroom in de essentiële functies is in 2020 enigszins gedaald ten aanzien van 2019. Het gaat echter om kleine aantallen en de start van Yeph heeft plaatsgevonden onder bijzondere omstandigheden, dus het is te vroeg om hier conclusies aan te verbinden.

Corona
Als gevolg van de coronamaatregelen konden professionals elkaar niet fysiek ontmoeten. Zij vonden het lastig om kennis te maken en de samenwerking vorm te geven. Desondanks is er een stevige basis gelegd voor de samenwerking tussen professionals van Yeph, KOOS, Spoor030 en andere professionals in de buurten zoals huisartsen, buurtteammedewerkers, JGZ en scholen.
Als gevolg van Corona is de druk op het tijdig bieden van passende zorg door KOOS en Spoor030 het afgelopen jaar toegenomen. Meer hierover is te lezen onder ‘indicatoren jeugd’. De effecten van Corona waren ook merkbaar bij onze aanbieders van zorgcontinuïteit. Ook hier zien we dat trajecten minder snel konden worden afgerond of overgedragen aan KOOS of Spoor030.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48