Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

18-1-2-1

Aanvullende zorg Jeugd

6374

Overige aanvullende zorg

0

0

0

0

138

138

0

6661

Specialistische ondersteuning

0

37

0

0

47

47

0

6662

Residentiele hulp

0

265

0

0

49

49

0

6664

Complexe problematiek

0

15

0

0

0

0

0

Totaal Baten

0

317

0

0

234

234

0

Lasten

18-1-2-1

Aanvullende zorg Jeugd

6373

Specialistische zorg voor jeugd

0

0

38.093

45.576

935

44.641

47.352

6374

Overige aanvullende zorg

0

0

13.739

14.633

138

14.496

12.308

6661

Specialistische ondersteuning

38.796

33.209

0

0

45.123

-45.123

0

6662

Residentiele hulp

17.039

16.861

0

0

11.450

-11.450

0

6663

Crisis Jeugdzorg

743

666

0

0

92

-92

0

6664

Complexe problematiek

5.000

5.502

0

0

5.570

-5.570

0

Totaal Lasten

61.579

56.238

51.831

60.209

63.308

-3.098

59.660

Saldo baten en lasten

-61.579

-55.920

-51.831

-60.209

-63.073

-2.864

-59.660

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

789

789

0

5.354

5.354

0

0

Saldo na mutaties reserves

-60.790

-55.131

-51.831

-54.855

-57.719

-2.864

-59.660

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Dak- en thuisloze jongeren

Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren

1.089

1.102

13

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.2.1

Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams

1.089

1.102

13

Totaal

Subsidiedoelstelling

1.089

1.102

13

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48