1. Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

1.3 Daar waar het gezond en veilig opgroeien van kinderen bedreigd wordt, Borgen we met passende (preventieve) jeugdbescherming de veiligheid van jeugd

Wat hebben we bereikt?

De uitvoering van de jeugdbeschermingstaken door Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) is doorontwikkeld op basis van de veranderagenda die in 2019 is opgesteld en die in 2020 is bijgesteld. Er was en blijft onverminderd aandacht voor en sturing op openheid en transparantie onder andere ten aanzien van klachten.

In 2020 hebben wij de inzet op de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen middels de pilot Ketenversnelling voortgezet en de daaruit geleerde lessen vormen nu de basis voor de doorontwikkeling van de jeugdbescherming in 2021. Met de pilot Ketenversnelling in Overvecht hebben wij in 2020 als één van de zes landelijke pilots bouwstenen geleverd voor de landelijke doorontwikkeling van de jeugdbeschermingsketen. Belangrijke bouwstenen zijn hierin het eenvoudiger organiseren van de jeugdbescherming doordat er minder schakels zijn en meer richten op het gezin. Onder andere op basis van onze bevindingen zal er naar verwachting in 2021 door de landelijke politiek een ontwikkelscenario worden gekozen voor de doorontwikkeling van de Jeugdbescherming.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48