Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

18-1-3-1

Passende jeugdbescherming

6666

SAVE

0

22

0

0

56

56

0

Totaal Baten

0

22

0

0

56

56

0

Lasten

18-1-3-1

Passende jeugdbescherming

6666

SAVE

10.038

10.293

11.167

11.548

10.459

1.089

11.550

Totaal Lasten

10.038

10.293

11.167

11.548

10.459

1.089

11.550

Saldo baten en lasten

-10.038

-10.271

-11.167

-11.548

-10.403

1.145

-11.550

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-10.038

-10.271

-11.167

-11.548

-10.403

1.145

-11.550

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming

10.766

10.914

148

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.3.1

Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen

10.766

10.914

148

Totaal

Subsidiedoelstelling

10.766

10.914

148

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48