1. Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

1.2 Adequaat leerlingenvervoer

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met de input van ouders hebben we het klanttevredenheidsonderzoek 2020 uitgebreid met gerichte vragen naar de tevredenheid over de tijdigheid en over de veiligheid van het vervoer. Het klanttevredenheidsonderzoek heeft in 2020 het cijfer 8 opgeleverd.

In de aanbesteding is de tevredenheid van de chauffeur een belangrijk gunningscriterium geweest. De tevredenheid onder chauffeurs is toegenomen. Daar waar het medewerkertevredenheidsonderzoek onder chauffeurs in 2019 een 6,8 opleverde geven zij dit in 2020 een 8,1.

In 2020 is een start gemaakt met de invulling van de experimenteerruimte. Een voorbeeld van een experiment zijn de fietslessen die zijn gestart op een van de SBO scholen.
Sinds januari 2020 worden jeugdigen onder het contract van Leerlingenvervoer vervoerd. Hiermee is een stap gemaakt in het combineren van vervoerssoorten.

Bij de start van het schooljaar 2019-2020 bestond het ingezette wagenpark voor 95% uit zero-emissie voertuigen. In de praktijk bleken deze voertuigen een veel kortere actieradius te hebben dan beloofd (80 kilometer in plaats van 150 kilometer). Daardoor waren deze voertuigen voor een aantal routes niet geschikt. De vervoerder heeft aan diverse oplossingen gewerkt, zoals de aanschaf van alternatieven in merk en type en de inzet van bussen op groengas. Door coronamaatregelen in de fabrieken is de productie lager en zijn de levertijden langer waardoor nog niet alle voertuigen vervangen zijn.
De duurzaamheid van het ingezette wagenpark in 2020 komt hierdoor uit op 80 % zero emissie, de rest groengas. Slechts incidenteel is diesel de brandstof.

Corona
Door de wisselende omstandigheden waarin het onderwijs werd aangeboden ten tijde van de geldende coronamaatregelen, was de opgave om leerlingen naar school te vervoeren complexer. Soms gingen alleen de kwetsbare leerlingen naar school, soms werd gedeeltelijk fysiek en gedeeltelijk digitaal onderwijs gegeven en op andere momenten waren alle leerlingen weer op school aanwezig. Het aansluiten van het vervoer op deze wisselingen heeft continu onze aandacht gehad in 2020.
Het onderzoek naar de aansluitingen bij de ontwikkelingen in Utrecht, zoals de groei van de stad heeft om deze reden in 2020 geen doorgang gehad.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48