1. Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente

1.1 Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, dat goed is onderhouden, nu en in de toekomst

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij actualiseren huisvestingsplannen en stellen nulmetingen en meerjarenvisies op voor de diverse deelportefeuilles. Een huisvestingsplan voor het stadskantoor en overige gemeentelijke huisvesting is in ontwikkeling. Afgelopen zomer is het rapport van de 'Nulmeting portefeuille Cultuur' opgeleverd. De nulmeting is een instrument om de behoefte goed in beeld te brengen. Zo kunnen we de culturele beleidsdoelstellingen optimaal bedienen met gemeentelijk vastgoedportefeuille Cultuur. Ook bij de portefeuille Erfgoed is een start gemaakt met het uitvoeren van een nulmeting. In het voorjaar van 2021 is deze afgerond.
De omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is in 2020 stabiel gebleven. In de portefeuille zijn zes nieuwe panden (twee aankoop, twee nieuwbouw en twee aanhuur) gekomen. Er zijn ook panden vervallen in 2020 (vier sloop, twee uitgiftes, twee beëindiging aanhuur).

Corona
Op 15 juli 2020 hebben is een pakket huurmaatregelen vastgesteld waarin huurders van de gemeente die omzetverlies hebben geleden aanspraak kunnen maken op huurkorting. De eerste periode huurkorting betrof de maanden maart tot en met juni 2020. Het pakket is nog eens verlengd tot 1 mei 2021. In totaal toegekende huurkorting in 2020 wordt op 0,489 miljoen euro geschat (waarvan 0,395 miljoen euro binnen programma Utrechts Vastgoed).

In 2020 zijn gestart met het onderzoek naar welke maatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM voor het binnenklimaat van gebouwen. Van de totaal 880 panden was er bij 419 panden aanleiding om nader onderzoek uit te voeren naar ventilatie. Voor zover nu bekend voldoen 228 panden aan de richtlijnen, bij 103 panden kan met kleine ingrepen worden voldaan. Dit zijn deels gedragsmaatregelen, zoals het extra ventileren door het openen van ramen of aangepast gebruik. Bij een aantal panden kunnen kleine investeringen gedaan worden om het mogelijk te maken, zoals een extra ventilatierooster plaatsen.

Mede door de gevolgen van de coronacrisis zijn verschillende reguliere investeringsprojecten vertraagd. Hierover zullen wij in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV 2021) nadere toelichting geven.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48