1. Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente

1.1 Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, dat goed is onderhouden, nu en in de toekomst

Wat hebben we bereikt?

Utrecht heeft met circa 3,65 % in 2020 relatief weinig leegstand. Er is een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor, deze is in lijn met voorgaande jaren. In 2020 heeft onze leegstandsbeheerder Ad Hoc 27 panden in beheer met in totaal 130 units. 84 van die units zijn met een maatschappelijke, creatieve functie ingevuld. Veertien van de units betreffen woningen waar ook gewoond wordt (we volgen de bestemming). Het doel van het leegstandsbeheer is het betreffende vastgoed veilig te stellen en optimaal maatschappelijk te benutten, waarbij we de bestemming van het pand volgen.

In 2020 zien wij de bezettingsgraad in buurtcentra afnemen. De activiteiten buurthuizen lijken te verschuiven naar sport-/gymzalen.
Vanuit het Makelpunt signaleren we over 2020 de volgende ontwikkelingen in de zoekvraag naar ruimte in de stad:

  • Toename vraag naar Ateliers- Danszalen- Flexwerkplekken- Praktijkruimte- Terrein
  • Afname vraag naar Evenementen- horeca- onderwijs- yogaruimte
  • Afname zoekvraag vooral in Binnenstad- Leidsche Rijn- Overvecht- West- Zuid- Zuid West
  • Afname vraag totaal vooral in februari/maart- toename vanaf april - afname vanaf september   
  • Toename aanvragen eerstelijnszorg test- en vaccinaties locaties Corona. Via het Makelpunt is de zoektocht naar en de match met geschikte locaties gefaciliteerd.
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48