Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

6389

Vastgoedbeheer

471

0

471

0

0

0

0

6740

Vastgoedbeheer DMO

1.664

0

18

0

0

0

594

6750

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO

27.791

25.585

26.657

26.671

22.257

-4.414

26.180

6751

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB

0

73

0

0

14

14

0

Totaal Baten

29.927

25.658

27.147

26.671

22.271

-4.400

26.774

Lasten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

6389

Vastgoedbeheer

456

0

865

0

0

0

0

6740

Vastgoedbeheer DMO

-218

-201

30

0

0

0

774

6750

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO

5.842

5.303

5.180

6.052

1.399

4.653

12.646

6751

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB

9.906

10.901

9.932

9.991

11.733

-1.742

9.394

Totaal Lasten

15.986

16.003

16.007

16.043

13.131

2.911

22.814

Saldo baten en lasten

13.941

9.655

11.140

10.628

9.140

-1.488

3.960

Toevoeging reserves

7.608

7.608

485

3.326

3.326

0

1.371

Onttrekking reserves

4.962

6.816

2.396

3.039

3.140

101

3.105

Saldo na mutaties reserves

11.295

8.863

13.051

10.341

8.953

-1.387

5.693

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48