Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

6288

Resultaat strategische verwervingen

0

1.325

0

0

1.351

1.351

0

6380

Bedrijfsmiddelen SO

0

0

0

581

0

-581

581

6405

Strategie

0

89

0

0

70

70

0

02-1-1-2

Stedelijke kaders

6359

Omgevingsrecht

510

394

510

517

360

-157

529

6383

Beleidsontwikkeling Grondzaken

0

18

0

0

61

61

0

Totaal Baten

510

1.826

510

1.098

1.843

745

1.110

Lasten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

6288

Resultaat strategische verwervingen

0

1.325

0

0

1.351

-1.351

0

6380

Bedrijfsmiddelen SO

-9.835

-10.478

-9.489

-9.580

-10.684

1.104

-9.855

6403

Bovenstedelijke programmering

1.946

1.335

1.755

2.389

1.837

551

2.681

6405

Strategie

605

645

668

645

715

-69

645

02-1-1-2

Stedelijke kaders

6359

Omgevingsrecht

1.995

1.910

1.795

1.861

1.767

94

1.918

6383

Beleidsontwikkeling Grondzaken

920

997

509

1.494

1.562

-67

1.421

Totaal Lasten

-4.368

-4.267

-4.762

-3.191

-3.453

261

-3.191

Saldo baten en lasten

4.878

6.092

5.272

4.289

5.295

1.006

4.301

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

321

321

0

725

725

0

0

Saldo na mutaties reserves

5.199

6.413

5.272

5.014

6.020

1.006

4.301

Investeringen

Subsidies

deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54