Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

10-1-1-1

Programmering en productie

6180

Productie en Programmering

2

36

2

2

61

59

2

Totaal Baten

2

36

2

2

61

59

2

Lasten

10-1-1-1

Programmering en productie

6180

Productie en Programmering

34.889

34.994

35.389

36.168

39.300

-3.132

37.852

6185

Programmering Musea

8.742

8.680

8.734

9.009

8.931

77

9.275

Totaal Lasten

43.630

43.674

44.123

45.176

48.231

-3.055

47.126

Saldo baten en lasten

-43.628

-43.638

-44.121

-45.174

-48.170

-2.996

-47.124

Toevoeging reserves

2

2

2

402

402

0

287

Onttrekking reserves

132

360

132

282

297

15

132

Saldo na mutaties reserves

-43.499

-43.280

-43.992

-45.295

-48.276

-2.981

-47.280

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Productie en programmering

Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen

39.673

42.858

3.185

Projecten Cultuur

Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector

719

723

4

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.1.2

Productie en programmering

40.392

43.581

3.189

Totaal

Subsidiedoelstelling

40.392

43.581

3.189

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48