Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

18-2-1-1

Buurtteams

284

0

0

0

1

1

0

Totaal Baten

284

0

0

0

1

1

0

Lasten

18-2-1-1

Buurtteams

22.230

21.556

23.344

26.785

26.496

289

26.490

Totaal Lasten

22.230

21.556

23.344

26.785

26.496

289

26.490

Saldo baten en lasten

-21.946

-21.556

-23.344

-26.785

-26.496

289

-26.490

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-21.946

-21.556

-23.344

-26.785

-26.496

289

-26.490

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Geen bijzonderheden.

Corona
Op deze subdoelstelling zijn er geen meerkosten voor corona verwerkt.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen effecten als gevolg van Corona

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48