2. Wmo: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

2.1 Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag

Wat hebben we bereikt?

Corona betekende ook voor BTO Sociaal overstappen op zoveel mogelijk thuiswerken. Vijftien van de achttien buurtteam locaties zijn dicht gegaan in de eerste lockdown. Vooral in april en mei kreeg BTO Sociaal minder vragen van cliënten dan normaal in deze periode. De raad is hierover geïnformeerd middels de Raadsbrief coronaeffecten Jeugd en Wmo. Via digitale ondersteuning of in aangepaste vorm is de dienstverlening doorgegaan, inclusief huisbezoeken waar dat nodig was. Vanaf de zomer zijn de buurtteams weer fysiek open en ook tijdens de tweede lockdown zijn de buurtteams open gebleven, ook met de mogelijkheid tot inloop. Hiernaast is ingezet, in samenwerking met de netwerkpartners, op de verbetering van dienstverlening en de verdere ‘beweging naar voren’ door een sterkere verbinding met de sociale basis en de inzet van het netwerk.

Ook bij de medewerkers van Informatie, Advies en Onafhankelijke Cliëntondersteuning (IAOC) van U Centraal is een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en creativiteit. Door het sluiten van de buurtteamlocaties en de coronamaatregelen ging ook het werk van de Sociaal Raadslieden, die werken vanuit de locaties van de buurtteams, grotendeels over op digitale ondersteuning. Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn toch stappen gezet om inwoners goed te blijven ondersteunen. Hiernaast is ingezet op de verdere versteviging van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) via het koploperproject van VWS. In het bereik van de OCO zien we dat er meer lichte advisering is geweest, maar een lagere vraag naar trajecten voor bezwaar of zwaardere ondersteuning.

In 2020 is actief ingezet op het verbeteren van de stedelijke- en wijkinformatievoorziening. Medewerkers van U Centraal hebben actief de verbinding gezocht met de verschillende partners in de wijken om inwoners van goede en betrouwbare informatie te voorzien die nog beter aansluit bij de behoeften.

BTO Sociaal heeft samen met de Sociaal Raadslieden een belangrijke bijdrage geleverd aan de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij. Over deze inzet en de resultaten hiervan wordt de raad middels de voortgangsrapportage van de Actieagenda apart geïnformeerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48