Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Lasten

19-1-4-1

In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn

6652

Utrecht Zijn We Samen (preventie)

0

0

100

200

103

97

200

6653

Anti-discriminatie

0

0

467

480

468

12

480

6654

LHBTI

0

0

85

170

153

17

120

6656

Diversiteit

0

0

190

110

74

37

110

Totaal Lasten

0

0

841

960

797

163

910

Saldo baten en lasten

0

0

-841

-960

-797

163

-910

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

50

50

0

0

Saldo na mutaties reserves

0

0

-841

-910

-747

163

-910

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd

Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland

304

431

127

Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit

Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit

280

195

-85

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.4.1

We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit

584

626

42

Totaal

Subsidiedoelstelling

584

626

42

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48