1. In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaam op

1.1 In Utrecht besparen we energie, zetten we grondstoffen opnieuw in en wekken we energie duurzaam op

Wat hebben we bereikt?

Het plan van aanpak zon op dak is uitgevoerd. De indicator zon op daken groeide door naar 17%. Naast de doorgaande groei op particuliere daken en op daken van maatschappelijk vastgoed, was de recente toename ook te danken aan meer zonnepanelen op corporatiewoningen. Om het bedrijfsleven nog meer aan te moedigen en te ondersteunen is een zonnepact opgesteld. Voor zonneveld Meijewetering is een omgevingsvergunning verstrekt en voor zonnepanelen op de geluidswal langs de A12 is een tenderprocedure afgerond. Woningeigenaren konden bij het platform Jouwhuisslimmer.nl terecht voor informatie. Dat werd door 6.000 unieke bezoekers gedaan. In 2020 hebben 266 eigenaren van een grondgebonden woning een Energieadvies gehad. Dat waren er meer dan in 2019 (159). Ook kwam er een energieloket voor energieadviezen voor bedrijven. 203 bedrijven kregen een energiecontrole en advies voor stappen naar energieneutraal. In deze gesprekken is ook de informatie over het verplicht label C in 2023 meegenomen. Met Stedin maakten wij hernieuwde samenwerkingsafspraken om samen te werken aan de energietransitie. Met Eneco werkten we samen aan ruimte voor warmtebuffers in de stad om het bestaande warmtenet efficiënter te maken. De gemeentelijke energie inkoop is in 2020 volledig duurzaam ingekocht met de aanbesteding van inkoop van aardgas met volledige CO2-compensatie.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54