Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

6439

Utrechtse Energie

0

169

0

585

607

22

85

Totaal Baten

0

169

0

585

607

22

85

Lasten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

6439

Utrechtse Energie

5.124

5.110

4.874

6.014

5.670

344

5.115

Totaal Lasten

5.124

5.110

4.874

6.014

5.670

344

5.115

Saldo baten en lasten

-5.124

-4.941

-4.874

-5.429

-5.063

366

-5.030

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

600

600

100

1.814

1.814

0

100

Saldo na mutaties reserves

-4.524

-4.341

-4.774

-3.615

-3.249

366

-4.930

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Duurzame monumentenadviezen

Duurzame monumentenadviezen

41

30

-11

Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten

Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen.

198

9

-189

Maatschappelijk Vastgoed

Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen

253

49

-204

Zonneboilers

Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht.

15

1

-14

Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding

Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding

200

22

-178

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.1.1

Energietransitie

707

111

-596

Totaal

Subsidiedoelstelling

707

111

-596

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54