2. Versterken van de vitaliteit en leefbaarheid van de stad

2.1 Ruimtelijke kwaliteit van de bestaande stad versterken

Wat hebben we bereikt?

We willen de verstedelijking van Utrecht dan ook in balans houden met de kwaliteit en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers. Om gezond stedelijk leven tot stand te brengen is een kwalitatief goede openbare ruimte hierbij van groot belang. Met voldoende groen, ontmoetingsmogelijkheden en mogelijkheden tot bewegen. We zetten in op gemengd en betaalbaar wonen, gemengde wijken en voldoende, diverse en hoogwaardige voorzieningen en vertalen dit samen met inwoners en partijen in ruimtelijke plannen in de stad. Gebiedsontwikkeling en projecten leveren op deze manier een bijdrage aan onze ambities ten aanzien van gezond stedelijk leven voor iedereen. Zo maken we per locatie onder andere afspraken over de gewenste woningmix zodat we werken aan gemengde wijken en de verschillende segmenten beter spreiden over de stad maar hebben ook aandacht voor de behoefte aan werklocaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48