Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

783

1.206

783

783

569

-215

1.524

Totaal Baten

783

1.206

783

783

569

-215

1.524

Lasten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

8.137

8.409

8.523

8.259

8.315

-56

15.416

Totaal Lasten

8.137

8.409

8.523

8.259

8.315

-56

15.416

Saldo baten en lasten

-7.353

-7.203

-7.740

-7.475

-7.746

-271

-13.892

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

393

394

16

287

295

8

16

Saldo na mutaties reserves

-6.960

-6.809

-7.723

-7.188

-7.451

-263

-13.876

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Voldoende en goede accommodaties
Baten
De lagere baten zijn direct het gevolg van minder huurinkomsten uit welzijnspanden die gesloten zijn geweest wegens Corona maatregelen.

Lasten
De hogere lasten worden veroorzaakt door extra schoonmaak, desinfecteringsmiddelen, stickers, enzovoorts in de welzijnspanden als gevolg van de coronacrisis.

Corona
Doordat de welzijnspanden gesloten zijn geweest wegens Corona maatregelen is er minder verhuur geweest en zijn er latere baten gerealiseerd. De lasten waren hoger door extra schoonmaak, desinfecteringsmiddelen, stickers, enz. als gevolg van de coronacrisis.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Minder verhuur welzijnspanden.

6.1

208

Extra schoonmaak, desinfectiemiddelen, stickers, linten, enz. in welzijnspanden.

6.1

97

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48