Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

6671

Accommodaties MO (MO)

0

0

0

0

0

0

719

6748

Accommodaties Welzijn

784

1.206

784

784

569

-215

805

Totaal Baten

783

1.206

783

783

569

-215

1.524

Lasten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

6216

Accommodaties maatsch. activiteiten

11

0

11

11

0

11

11

6671

Accommodaties MO (MO)

1.846

1.785

2.087

1.860

1.949

-89

9.002

6748

Accommodaties Welzijn

6.279

6.623

6.425

6.388

6.366

22

6.403

Totaal Lasten

8.137

8.409

8.523

8.259

8.315

-56

15.416

Saldo baten en lasten

-7.353

-7.203

-7.740

-7.475

-7.746

-271

-13.892

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

393

394

16

287

295

8

16

Saldo na mutaties reserves

-6.960

-6.809

-7.723

-7.188

-7.451

-263

-13.876

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Accommodaties  maatschappelijke activiteiten

Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten.  Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid.

803

1.004

201

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.1.1

We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra

803

1.004

201

Totaal

Subsidiedoelstelling

803

1.004

201

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48