Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

6430

Wettelijke taken Milieu

0

19

0

0

0

0

0

6432

Utrecht Circulair

0

0

0

83

95

13

70

6433

Milieu en aanpak luchtkwaliteit

0

0

0

0

91

91

0

6435

Klimaatadaptatie

0

218

0

366

159

-207

413

Totaal Baten

0

237

0

449

345

-103

483

Lasten

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

6430

Wettelijke taken Milieu

1.357

1.445

415

530

521

9

541

6432

Utrecht Circulair

0

0

415

714

655

59

893

6433

Milieu en aanpak luchtkwaliteit

0

0

464

614

683

-69

478

6435

Klimaatadaptatie

516

498

516

935

636

299

803

6438

Natuur- en milieueducatie

3.943

3.986

3.943

4.142

4.146

-4

4.152

Totaal Lasten

5.816

5.929

5.752

6.935

6.641

294

6.868

Saldo baten en lasten

-5.816

-5.691

-5.752

-6.486

-6.296

190

-6.385

Toevoeging reserves

41

41

41

41

41

0

41

Onttrekking reserves

0

0

0

40

40

0

0

Saldo na mutaties reserves

-5.858

-5.733

-5.794

-6.487

-6.297

190

-6.426

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Utrecht groen en duurzaam

Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht

3.389

3.389

0

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.1.1

Gezonde, stille en veilige leefomgeving

3.389

3.389

0

Totaal

Subsidiedoelstelling

3.389

3.389

0

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48