Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

6457

Fiets

1.371

1.437

0

2.773

2.460

-313

200

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

6452

Programmamanagement

104

646

104

265

793

528

265

6453

OV

24.639

13.627

3.837

2.497

2.463

-34

1.700

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

6454

Auto

490

668

0

90

14

-76

90

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

6440

Maatregelen aanpak luchtkwaliteit

0

0

0

672

682

10

652

Totaal Baten

26.604

16.379

3.941

6.297

6.412

115

2.907

Lasten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

6457

Fiets

15.705

5.746

4.374

6.332

2.463

3.869

8.562

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

6450

Bedrijfsmiddelen

-2.420

-2.420

-2.420

-2.508

-2.508

0

-2.586

6451

Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid

1.086

1.352

1.095

1.548

3.435

-1.887

2.092

6452

Programmamanagement

3.072

3.137

2.977

4.799

5.313

-514

4.371

6453

OV

29.077

16.402

13.870

7.179

6.272

907

4.081

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

6454

Auto

2.762

2.451

1.465

3.286

3.278

8

2.772

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

6440

Maatregelen aanpak luchtkwaliteit

0

0

3.843

3.704

2.283

1.421

3.007

04-1-1-5

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

6449

Goederenvervoer

0

0

0

524

388

136

0

Totaal Lasten

49.281

26.668

25.203

24.864

20.924

3.941

22.300

Saldo baten en lasten

-22.677

-10.289

-21.262

-18.567

-14.511

4.056

-19.393

Toevoeging reserves

22.905

22.905

32.083

15.735

15.735

0

12.912

Onttrekking reserves

24.281

12.680

17.444

9.636

6.528

-3.108

11.193

Saldo na mutaties reserves

-21.301

-20.514

-35.901

-24.667

-23.718

948

-21.111

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer

60

15

-45

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.1.1

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

60

15

-45

Totaal

Subsidiedoelstelling

60

15

-45

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48