1. Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

1.2 Het mobiliteits- en parkeergedrag dragen bij aan een aantrekkelijke stad

Wat hebben we bereikt?

Fietsen die buiten de fietsparkeervoorzieningen op straat worden gestald kunnen tot hinderlijke situaties leiden. Het kan de doorstroming voor andere verkeersdeelnemers, met name de voetganger, verminderen en leiden tot afbreuk van de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

De openbare ruimte is een schaars goed. Door parkeren goed te reguleren willen we in de openbare ruimte behalve aan mobiliteit ook zoveel mogelijk ruimte bieden aan spelen, verblijven, groen, lopen en fietsen. Daar waar de druk op de openbare ruimte groot is, dringen we het parkeren op straat terug en stimuleren we het parkeren in garages en parkeren op afstand.

We zien in 2020 een wisselend beeld. Het aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalswegen (nemen automobilisten beleidsmatig de gewenste aansluiting met de snelweg) is niet gedaald ten opzichte van de ambitie die we hebben. Daarentegen zien we dat het gebiedsvreemde verkeer op de gemeentelijke verbindingswegen wel is gedaald. Corona en gewoontegedrag heeft hier waarschijnlijk een belangrijk aandeel in gehad. In de helft van de stad is de autobewegwijzering aangepast, maar de effecten daarvan zien we nu nog niet terug. Dat heeft vaak wat tijd nodig. De andere helft van de autobewegwijzering passen we nog aan.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54