Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

6134

Onderwijshuisvesting

1.559

2.685

1.559

2.315

2.066

-248

1.585

Totaal Baten

1.559

2.685

1.559

2.315

2.066

-248

1.585

Lasten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

6127

Voorziening Huisvestingcalamiteiten

446

210

446

461

115

346

461

6134

Onderwijshuisvesting

43.259

38.462

39.972

42.036

45.157

-3.121

42.347

Totaal Lasten

43.705

38.672

40.418

42.496

45.272

-2.776

42.808

Saldo baten en lasten

-42.147

-35.987

-38.859

-40.182

-43.206

-3.024

-41.222

Toevoeging reserves

3.750

3.750

0

7.800

7.800

0

0

Onttrekking reserves

8.877

8.753

2.817

11.421

11.350

-71

2.824

Saldo na mutaties reserves

-37.019

-30.984

-36.043

-36.561

-39.656

-3.095

-38.398

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48