Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

19-2-2-1

Sportstimuleren

6485

Sportstimulering

0

0

0

0

200

200

0

Totaal Baten

0

0

0

0

200

200

0

Lasten

19-2-2-1

Sportstimuleren

6485

Sportstimulering

4.408

4.048

3.913

4.387

4.489

-102

4.202

Totaal Lasten

4.408

4.048

3.913

4.387

4.489

-102

4.202

Saldo baten en lasten

-4.408

-4.048

-3.913

-4.387

-4.289

98

-4.202

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

220

220

0

0

Saldo na mutaties reserves

-4.408

-4.048

-3.913

-4.167

-4.069

98

-4.202

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Sport- en beweegactiviteiten

Sport- en beweegstimulering door laagdrempelige activiteiten

0

0

0

Sport, bewegen en verenigingsondersteuning

Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname

2.921

3.046

125

Grotere sportdeelname van kinderen

Grotere sportdeelname van kinderen

146

101

-45

Sportstimulering Jeugd

Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport

0

0

0

Subsidie sportverenigingen

Waardering sportverenigingen (leden met een beperking)

0

0

0

Challenge sportaanbieders sportakkoord

Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen

115

89

-26

Challenge samenwerking sportakkoord

Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen

237

237

0

Challenge buurtsportcoach sportakkoord

Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport

72

76

4

Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord

Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod

125

85

-40

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.2.1

Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname

3.616

3.634

18

Totaal

Subsidiedoelstelling

3.616

3.634

18

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48