Baten en lasten

Toelichting overzicht baten en lasten

 

X € 1.000

Omschrijving

Onttrekking 2020

Storting 2020

Reserve ten bate van vaste activa

12.691

0

Totaal

12.691

0

Bij de onttrekkingen aan reserves ten bate van vaste activa is beoordeeld of de onttrekking wordt aangewend ten behoeve van afschrijving op een actief. Dit leidt tot het bovenstaande overzicht.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48