2. Wmo: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

2.2 Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er is inzet geweest op het voorkomen dat cliënten die specialistische individuele begeleiding nodig hebben (te) lang door het buurtteam worden begeleid, als gevolg van wachttijden voor deze begeleiding. Ook is een traject gestart waarin gestuurd wordt op meer samenwerking tussen de sociale basis en de specialistische individuele begeleiding. De uitstroom uit IB is in 2020 niet afgenomen, en de verwachting is dat IB trajecten door Corona gemiddeld langer gaan duren en daardoor de uitstroom in 2021 minder zal zijn.

Alle activiteiten Sociale Prestatie en Dagondersteuning zijn bij het ingaan van de lockdown enige tijd gestopt, en is er zoveel mogelijk contact gehouden met de deelnemers. Al snel ontstonden alternatieven om online, telefonisch of toch kleinschalig fysiek (op afstand), elkaar te ontmoeten. Vanaf de zomer is veel aanbod (in aangepaste vorm) weer opgestart. Ook toen de buurthuizen dit najaar sloten in de tweede lockdown konden de groepen vanuit Sociale Prestatie en Dagondersteuning bij de buurthuizen door blijven gaan.

Een van de door ons gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers, Hulpmiddelencentrum (HMC), ging in april failliet en werd overgenomen door een nieuwe partij: Kersten. Deze hulpmiddelenleverancier is toegetreden tot het contract voor het leveren van hulpmiddelen. Zij hebben het totale hulpmiddelenbestand overgenomen van HMC waarbij het uitgangspunt is geweest dat cliënten hier zo min mogelijk hinder van ondervonden.

Corona
Door de coronamaatregelen is het doelgroepenvervoer voor een groot deel stilgevallen. Gecontracteerde vervoersbedrijven behouden door garanties een deel van hun omzet, zodat vaste kosten kunnen worden betaald. Behoud van de bedrijven is belangrijk om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, ook als de vraag straks weer aantrekt.

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op de groepsactiviteiten (zowel de Dagondersteuning als de Dagbegeleiding) voor ouderen. Begin maart 2020 was het noodzakelijk alle activiteiten tijdelijk te staken. De ondersteuning aan ouderen is op individuele basis voortgezet door de organisaties. De bijdrage van de vele initiatieven uit de stad was daarbij van grote waarde. De groepsactiviteiten zijn eind april in aangepaste vorm weer gestart. Met name de eis om deelnemers op anderhalve meter uit elkaar te laten zitten vraagt om veel improvisatievermogen van de aanbieders. Hiervoor zijn oplossingen gezocht in de vorm van tijdelijke tenten, het tijdelijk huren van extra locaties, inzetten van extra personeel e.d.. Door deze maatregelen konden de meeste ouderen weer terecht bij de Dagbegeleiding of Dagondersteuning, in sommige gevallen met een lagere frequentie dan men voor de pandemie gewend was.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48