2. Wmo: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

2.2 Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven

Wat hebben we bereikt?

De individuele begeleiding is gedurende corona grotendeels doorgegaan. Er is in 2020 meer digitale begeleiding geleverd dit vond meer plaats in de open lucht. Het aantal mensen met individuele begeleiding is in 2020 wederom toegenomen (van 1119 begin 2020 tot 1190 in oktober). Hoewel de snelheid van de groei afneemt, zien we ook in dit jaar dat meer mensen die aanvullende zorg nodig hebben zich melden bij het buurtteam.

In 2020 zijn 30 organisaties gecontracteerd via de subsidie Sociale Prestatie en Dagondersteuning. Sociale Prestatie en Dagondersteuning betreffen vrij toegankelijke activiteiten in de wijken voor ouderen en mensen met een fysieke of psychische beperking. In de eerste 2,5 maand van 2020 bezochten 3.700 mensen het activiteitenaanbod Sociale prestatie en ruim 1.600 mensen het activiteitenaanbod Dagondersteuning. Dat liep in het begin van het jaar bijna overal goed en volgens plan. De lockdown in maart heeft echter grote impact gehad op de groepsactiviteiten. Half maart zijn deze gesloten en eind april in aangepaste vorm weer opgestart.

Inaya zorg is op 1 maart gestopt met de activiteiten. Het samenwerkingsverband Al Amal, Abrona, de Wilg en WIJ3.0 hebben de deelnemers en de activiteiten overgenomen.

In 2020 is de nadere regel voor Sociale Prestatie en Dagondersteuning aangescherpt. Op die manier is beter het onderscheid aan te geven met het welzijnsaanbod in de sociale basis aan de ene kant en de maatwerkvoorzieningen aan de andere kant. Partijen in de stad zijn actief geïnformeerd over deze aanpassingen, zodat zij daar rekening mee konden houden bij hun aanvragen voor 2021.

Arbeidsmatige Activering biedt Utrechters dagactiviteiten in een werksetting. In 2020 boden deze activiteiten een oplossing voor deelnemers om structuur te behouden tijdens de coronacrisis. Nagenoeg alle organisaties zijn weer opengegaan na de eerste lockdown.
 
Via de inkoop 2020 hebben wij dertien aanbieders gecontracteerd voor het leveren van Dagbegeleiding voor ouderen (groepsondersteuning die alleen toegankelijk is met een indicatie via het buurtteam). Met de nieuwe dertien aanbieders hebben wij in 2020 een divers groepsaanbod kunnen bieden aan kwetsbare ouderen. Dit aanbod ondersteunt mantelzorgers bij de vaak zware taak om in de thuissituatie voor hun naasten te blijven zorgen

In 2020 zijn afspraken gemaakt met de hulpmiddelenleveranciers om het proces van het leveren van een hulpmiddel te verbeteren. Om het hulpmiddelenproces verder te verbeteren nemen we deel aan de landelijke Verbeteragenda hulpmiddelen onder leiding van de VNG die in de zomer van 2020 is gestart.

Dit jaar is de Visie toekomst Hulp bij het Huishouden in Utrecht vastgesteld door de Raad. Deze visie is het uitgangspunt voor de aanbesteding van nieuwe contracten met aanbieders vanaf 2022. In december is de preselectie voor de aanbesteding gestart. De inschrijving, dialoog, beoordeling en gunning vindt plaats in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48