Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

18-2-2-1

Aanvullende zorg

6371

Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi

0

0

0

0

2

2

0

6685

Intensieve ondersteuning

0

63

0

0

0

0

0

6686

Hulpmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

6687

Vervoer & huishoudelijke hulp

3.705

3.410

1.659

1.659

1.175

-484

1.735

Totaal Baten

3.705

3.472

1.659

1.659

1.177

-482

1.735

Lasten

18-2-2-1

Aanvullende zorg

6370

Begeleiding

-39

0

12.004

15.093

15.537

-444

15.768

6371

Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi

0

0

6.301

6.560

7.498

-938

6.579

6372

Sociale prestatie en dagondersteuning

0

0

0

4.964

4.880

84

4.964

6685

Intensieve ondersteuning

19.506

19.671

0

0

0

0

0

6686

Hulpmiddelen

6.320

7.548

6.319

6.223

8.589

-2.366

6.187

6687

Vervoer & huishoudelijke hulp

22.613

23.722

22.044

22.776

25.636

-2.860

23.267

Totaal Lasten

48.401

50.941

46.668

55.616

62.140

-6.524

56.765

Saldo baten en lasten

-44.696

-47.468

-45.009

-53.957

-60.963

-7.006

-55.030

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-44.696

-47.468

-45.009

-53.957

-60.963

-7.006

-55.030

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Maaltijdservice

Bezorgen van  koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen.

395

395

0

Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast

Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren.

650

650

0

FIOM

Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders

266

266

0

Veilig thuis

Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen)

1.231

0

-1.231

Voorkomen huiselijk geweld

Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.

2.152

4.594

2.442

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.2.1

Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben

4.694

5.905

1.211

Totaal

Subsidiedoelstelling

4.694

5.905

1.211

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48