5. De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan

5.1 Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving

Wat hebben we bereikt?

Conform het Handhavingsprogramma Openbare Ruimte en Bebouwde Omgeving 2020 droegen onze milieu- en bouwinspecties en adviesgesprekken er dit jaar aan bij dat:

  • Het leefmilieu beschermd is tegen bodemverontreiniging en aantasting door bedrijfsmatige activiteiten;
  • De bestaande bebouwde leefomgeving voldoet aan de wet- en regelgeving;
  • Het oprichten, slopen en gebruik van gebouwen voldoet aan de wettelijke en lokale regelgeving;
  • Woningen legaal verhuurd en bewoond worden;
  • De uitvoering van toezicht van wet- en regelgeving betrouwbaar is en professioneel en klantgericht gebeurt.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we het toezicht moeten aanpassen. Meer details hierover nemen we op in het handhavingsverslag 2020.

  • Gedurende de strenge lockdowns van maart – juni en van december (fase 0) hebben we de huisbezoeken en bedrijfscontroles opgeschort. In de tussenliggende periode hebben we de achterstanden zo veel mogelijk ingehaald.
  • De noodzakelijke controles op de bouw hebben gedurende de gehele periode plaatsgevonden, met inachtneming van de coronamaatregelen.
  • Het feit dat mensen thuis werkten en de coronaperiode aangrepen om te klussen was merkbaar aan het grote aantal meldingen.
  • De handhavers zijn vanaf maart het hele jaar ingezet op de maatregelen rondom corona bij onder andere horeca, recreatie en detailhandel, en in het voorjaar bij het uitbreiden van de terrassen.
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48