Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

6270

Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard

311

566

311

511

500

-11

316

Totaal Baten

311

566

311

511

500

-11

316

Lasten

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

6270

Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard

2.606

2.544

2.595

2.988

2.945

43

2.754

Totaal Lasten

2.606

2.544

2.595

2.988

2.945

43

2.754

Saldo baten en lasten

-2.295

-1.977

-2.284

-2.477

-2.445

32

-2.438

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

40

40

40

2.965

2.965

0

40

Saldo na mutaties reserves

-2.255

-1.937

-2.244

488

520

32

-2.398

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Restauratie Domkerk

Restauratie Domkerk

100

201

101

Erfgoed

Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht, Kerken kijken Utrecht en Historische vereniging VDM

52

68

16

Exploitatie Domunder

Ondersteuning Exploitatie Domunder

40

40

0

Totaal

Prestatiedoelstelling 4.1.1

Monumenten en cultuurhistorische waarden

192

309

117

Totaal

Subsidiedoelstelling

192

309

117

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48