Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

6277

Vergunningen

13.442

11.557

13.442

11.818

16.576

4.758

16.137

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

6278

Bouw- en woningtoezicht

810

1.278

810

840

675

-165

933

Totaal Baten

14.252

12.836

14.252

12.658

17.251

4.594

17.070

Lasten

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

6277

Vergunningen

8.431

8.500

7.517

9.505

9.962

-457

10.142

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

6278

Bouw- en woningtoezicht

6.062

5.657

5.407

5.821

5.177

644

6.074

Totaal Lasten

14.493

14.157

12.924

15.326

15.139

187

16.216

Saldo baten en lasten

-241

-1.321

1.328

-2.669

2.112

4.781

854

Toevoeging reserves

0

0

0

1

1

0

0

Onttrekking reserves

1.828

1.828

21

543

543

0

0

Saldo na mutaties reserves

1.587

507

1.349

-2.126

2.655

4.781

854

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48