6. Leidsche Rijn: De stad Utrecht uitgebreid met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

6.1 Leidsche Rijn is een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

Wat hebben we bereikt?

In 2020 hebben we bijgedragen aan het bouw- en woonrijp maken van grond om in het gebied uiteindelijk te komen tot ontwikkeling van ruim 35.000 woningen, 702.000 vierkante meters kantoren, 270 hectare bedrijventerreinen en een 300 hectare groot Máximapark. Daarbij brachten we een adequate infrastructuur en goede voorzieningen tot stand. Een gezond leefklimaat en een aantrekkelijk openbaar gebied dat uitnodigt om te verblijven, ontmoeten en bewegen blijft een belangrijk doel. In 2020 werkten we hieraan onder andere met de realisatie van de Stadstuin in Leidsche Rijn Centrum, een voedselbos in Rijnvliet, het vergroenen van 'de fietsboulevard' in Het Zand en de aanleg van diverse speelplekken in Leeuwesteyn. De inrichting van het Muziekplein in Terwijde werd afgerond en we legden extra fietsparkeerplaatsen aan in het gebied. Via de woningbouwopgave in Leidsche Rijn hebben we ook bijgedragen aan een stedelijke woningmarkt die steeds beter in balans moet komen. In 2020 zijn ruim 1.500 woningen in aanbouw gegaan. Op de werklocaties De Wetering, Haarrijn, Papendorp, Leidsche Rijn Centrum vestigde zich bedrijven en samen met het in de toekomst circulair bedrijvenpark Strijkviertel zorgen we voor een gevarieerd aanbod aan werkgelegenheid voor iedereen. Bij het strand aan de Haarrijnseplas werden voorbereidingen getroffen voor het aanplanten van bomen, de aanleg van extra fietsparkeerplaatsen, het vernieuwen van speeltoestellen en de toezichtpost, zodat deze het komend strandseizoen gerealiseerd kunnen zijn.

Corona-invloeden
Corona had geen significant effect op de uitvoering en de bouw van Leidsche Rijn en Vleuten de Meern in 2020.

In 2020 is het voorzieningenniveau in Leidsche Rijn verder uitgebreid en sluit aan bij de actuele vraag van bewoners en bedrijven in het gebied. Procedures voor aanvullende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn doorlopen zodat deze nu worden gerealiseerd. Een aantal multifunctionele accommodaties wordt ingrijpend gerenoveerd en voor enkele scholen wordt uitbreiding en of nieuwbouw gerealiseerd. De pilot MaaS is van start gegaan om het gebruik van deelauto’s en deelfietsen te stimuleren. We openden een buurtcentrum in Hoge Weide en een parkeergebouw met P&R in Leidsche Rijn Centrum. We sloten overeenkomsten met ontwikkelaars waarin we voorwaarden stellen op het gebied van duurzaamheid, energie, natuurinclusiviteit, circulair bouwen en toegankelijkheid. Zo wordt bijgedragen aan gezonde verstedelijking.

Corona-invloeden
Corona had geen significant effect, enkel de onderhandelingen over de beoogde uitbreiding van bioscoop Pathé zijn afgebroken.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48