3. Utrecht heeft een moderne en toegankelijke overheid met betrokken bewoners

3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken

Wat hebben we bereikt?

De eerste resultaten van onze participatieambities zijn gerealiseerd. Actieve bewoners zijn deel gaan nemen in wijkplatforms, ruim tienduizend reacties kwamen binnen via het platform voor online participatie Denkmee en bijna duizend bewoners in Noordwest stemden voor de besteding van hun buurtbudget. Het kinderinitiatievenfonds leidde tot 63 contacten met kinderen of hun ouders. Initiatieven die de gevolgen van corona verzachtten zijn ondersteund.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48