Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

01-2-2-1

Samenwerken & invloed op internat.niveau

6025

Internationale samenwerking

0

5

0

0

0

0

0

Totaal Baten

0

5

0

0

0

0

0

Lasten

01-2-2-1

Samenwerken & invloed op internat.niveau

6025

Internationale samenwerking

501

400

551

384

178

206

361

Totaal Lasten

501

400

551

384

178

206

361

Saldo baten en lasten

-501

-395

-551

-384

-178

206

-361

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-501

-395

-551

-384

-178

206

-361

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48