2. Het Utrechts belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau

2.2 Utrecht is een internationaal georiënteerde stad

Wat hebben we bereikt?

Samen met ons lokale en internationale netwerk zetten we in op het ontwikkelen van aanvragen Europese subsidies die bij kunnen dragen aan slimme en innovatieve oplossingen voor onze opgaven. De mogelijkheden voor aanvragen voor Europese subsidies waren in 2020 beperkt. De Europese begroting voor 2014-2020 liep ten einde en de nieuwe begroting 2021-2027 was nog niet vastgesteld. Door de Brexit-onderhandelingen en de coronacrisis liep dit proces vertragingen op. Desondanks hebben we ook in 2020 een goed resultaat geboekt. Zo komen er extra middelen voor de stad beschikbaar in het kader van het REACT-EU programma en leiden we een URBACT-project over de ontwikkeling van circulair bouwen. Daarnaast hebben we verschillende aanvragen voorbereid in het kader van Horizon Europe die begin 2021 ingediend worden.
Via internationale samenwerking in Europese subsidieprojecten komt naast een financiële stimulans ook nieuwe kennis voor Utrecht beschikbaar. Het gaat dus om meer dan alleen geld. Zo dragen Europese subsidies bij aan slimme oplossingen voor onze opgaven.

Utrecht positioneert zich als dé stad van Healthy Urban Living for Everyone in de wereld. Dat profiel wordt door organisaties, ondernemers en instellingen in de stad en Regio Utrecht gedeeld en uitgedragen. We zijn stevig aangehaakt bij de grote Europese plannen en internationale kennisnetwerken voor stedelijke ontwikkelingen. Dat versterkt onze kansen voor Europese subsidies voor innovatieve projecten in de stad en economische kansen voor bedrijven in de regio. Utrecht (Wethouder Maarten van Ooijen) is bestuurlijk voorzitter van het sociale zaken forum van Eurocities en heeft daarmee een directe invloed richting de Europese beleidsmakers.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48