Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

01-3-1-1

Bewoners betrekken

6020

Bestuursorganen

0

0

0

0

19

19

0

6028

Volksfeesten

0

0

0

0

60

60

0

6035

Raadsorganen

0

51

0

0

18

18

0

6356

initiatievenfonds

0

79

0

0

94

94

0

6463

Wijkbureau's

0

3

0

0

0

0

0

Totaal Baten

0

133

0

0

191

191

0

Lasten

01-3-1-1

Bewoners betrekken

6020

Bestuursorganen

1.888

1.965

1.938

1.968

2.445

-477

1.918

6028

Volksfeesten

418

262

218

623

338

285

850

6035

Raadsorganen

5.685

5.816

5.625

6.238

6.366

-128

6.432

6037

Burgerjaarverslag

9

0

9

9

0

9

9

6356

initiatievenfonds

4.646

4.471

4.646

4.762

4.073

689

4.546

6463

Wijkbureau's

5.703

5.329

5.500

5.626

5.326

299

5.421

Totaal Lasten

18.350

17.844

17.936

19.226

18.549

677

19.175

Saldo baten en lasten

-18.350

-17.711

-17.936

-19.226

-18.358

868

-19.175

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

40

40

0

125

125

0

0

Saldo na mutaties reserves

-18.310

-17.671

-17.936

-19.101

-18.233

868

-19.175

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

205

255

50

Initiatievenfonds

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

3.026

2.493

-533

Totaal

Prestatiedoelstelling 3.1.1

Bewoners betrekken

3.231

2.748

-483

Totaal

Subsidiedoelstelling

3.231

2.748

-483

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48