Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

05-1-2-1

Water en riolering

6041

Rioolrechten

38.768

39.710

38.768

41.279

42.708

1.429

41.279

6718

Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen

0

444

0

0

89

89

0

Totaal Baten

38.768

40.154

38.768

41.279

42.797

1.518

41.279

Lasten

05-1-2-1

Water en riolering

6041

Rioolrechten

853

849

846

866

899

-33

880

6718

Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen

28.115

27.679

28.015

30.507

30.653

-147

30.507

Totaal Lasten

28.968

28.528

28.861

31.372

31.552

-180

31.386

Saldo baten en lasten

9.800

11.625

9.906

9.907

11.244

1.338

9.893

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

9.800

11.625

9.906

9.907

11.244

1.338

9.893

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Groene daken

Voorkomen wateroverlast

500

489

-11

Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok

Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok

0

20

20

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.2.1

Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak

500

509

9

Totaal

Subsidiedoelstelling

500

509

9

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48