2. Versterken van de vitaliteit en leefbaarheid van de stad

2.2 Streven naar passende huisvesting voor Utrechters

Wat hebben we bereikt?

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor veel mensen. Het aantal inwoners groeit naar verwachting naar 450.000 in 2040. De enorme schaarste aan woningen zagen we ook in 2020 terug in het grote aantal woningzoekenden en hoge woningprijzen. Lang niet iedereen kan een woning vinden die past bij zijn of haar woonwens en portemonnee. Daarom werken we hard aan de vijf hoofddoelstellingen van de Woonvisie en het Stadsakkoord Wonen: een duurzaam hoge bouwproductie, doorstroming, gemengde wijken, thuis voor iedereen en duurzaamheid.

Ondanks de coronacrisis was de bouwproductie in de stad nog vol op stoom. Tegelijkertijd blijft het urgent (en een zaak van lange adem) om een duurzaam hoge bouwproductie vol te houden in het betaalbare segment en om de doorstroming te verbeteren: de zoektijd naar een sociale huurwoning is in 2020 verder gestegen naar 6,4 jaar in 2020. De zoektijd is het aantal jaren dat een woningzoekende ingeschreven staat berekend vanaf de eerste reactie tot op het moment dat deze een woning accepteert. Ook de druk op het middenhuursegment en de betaalbare koopwoningmarkt is nog steeds zeer fors.

Utrecht wil een stad zijn waar ruimte is voor iedereen, met meer gemengde wijken. Daarom is in 2020 in projectplannen en gebiedsontwikkelingen volop ingezet (en met resultaat) op voldoende woningen in het sociale en middensegment, en op woningen voor kwetsbare groepen, voor studenten en voor ouderen. Daarnaast zijn in 2020 een aantal gemengd-wonenprojecten gestart, die staan nader benoemd onder het kopje initiatieven/nieuwe woonconcepten. Om de kwaliteit van wonen in wijken te verbeteren, spreiden we nieuwe koop- en huurwoningen beter over de stad, zodat gemengde wijken ontstaan. Zo worden er in Overvecht bijvoorbeeld meer middenhuurwoningen op de voormalige NPD-strook gebouwd. En bij het Defensieterrein komen bijvoorbeeld extra sociale huurwoningen - en middenhuurwoningen
Wanneer we bouwen, doen we dat zo duurzaam mogelijk. Verder zijn er uiteenlopende complexen voor gemengd wonen gerealiseerd (voor een fors aantal kwetsbare inwoners) en hebben we bijgedragen aan nieuwe woonconcepten voor vragende en dragende bewoners. Daarnaast hebben we aandacht voor de bescherming van de bestaande voorraad.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48