Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

02-2-2-1

Wonen

6273

Wonen

0

1.102

0

1.450

1.831

381

316

Totaal Baten

0

1.102

0

1.450

1.831

381

316

Lasten

02-2-2-1

Wonen

6273

Wonen

4.459

3.772

2.684

3.835

3.876

-42

2.714

Totaal Lasten

4.459

3.772

2.684

3.835

3.876

-42

2.714

Saldo baten en lasten

-4.459

-2.670

-2.684

-2.385

-2.045

339

-2.398

Toevoeging reserves

0

100

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.667

1.417

0

14.289

14.289

0

150

Saldo na mutaties reserves

-2.792

-1.353

-2.684

11.904

12.244

339

-2.248

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Toevoegen Woonruimte

Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw

400

220

-180

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen  (PKVW) bestaande woningen

75

85

10

Doelgroepen

Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging

100

28

-72

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.2.1

Huisvesting bijzondere doelgroepen

575

333

-242

Totaal

Subsidiedoelstelling

575

333

-242

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48